See English Version

بازدید از سه بخش مطالعاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


بازدید از سه بخش مطالعاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
نظر به مساعدت آقای دکتر شکرچی زاده ریاست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی امکان بازدید از سه سایت مهم همزمان با برنامه های کنفرانس فراهم آمده است. شرکت کنندگان می توانند از میز لرزه بخش سازه، شبکه ملی شتاب نگاری و آزمایشگاه مکانیک خاک مرکز بازدید نموده و سوالات خود را با کارشناسان مرکز در میان بگذارند. با توجه به محدودیت فضایی، ثبت نام در روز اول کنفرانس (7 مهر) بعد از مراسم افتتاحیه انجام خواهد شد.