See English Version

حمایت و مشارکت

شرکت‌ها و سازمان‌های پیشرو ، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و در نهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حسّ اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند. ازسوی دیگر، برگزاری اولین کنفرانس بهبود تاب آوری بیمارستانها و مراکز حیاتی با خروجی‌های کاربردی و کیفیت مطلوب و مدنظر جامعۀ مهندسین و مدیران کشور، از طریق سازماندهی سخنرانی‌های کاربردی‌تخصصی و کارگاه‌های آموزشی ارزشمند و سخنرانی‌های کلیدیِ کارآمد در سطوح عالی، این مهم را میسر میسازد. از این رو دبیرخانه اولین کنفرانس بین المللی بهبود تاب­آوری بیمارستان­ها و مراکز حیاتی از مشارکت سازمان­ها، نهادها و دستگاه­های دولتی، شرکت های مهندسین مشاور و شرکت­های طراح و سازنده بیمارستان­ کشور استقبال نموده و با ارائه خدمات  از دستگاه­های فوق ­الذکر دعوت مي‌نمايد تا با انتخاب نوع خدمات و تماس با دبيرخانه كنفرانس ما را در برگزاري هر چه با شکوه تر این رویداد مهم بین المللی ياري نمایند.

لطفا جهت حمایت مالی فرم مربوطه را تکمیل و به شماره 02142695963 فکس نمایید.جهت اطلاع از خدمات قابل ارائه در قبال حمایت مالی و فرم متقاضی حمایت مالی کلیک نمایید